...............การเปิดดูภาพกิจกรรมให้เปิดด้วย Google Chrome ถ้าเปิดใน Internet Explorer ต้องอัพเกรด Flash Player ก่อนคับ.................
     
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 5
โรงเรียนในโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร
เกี่ยวกับการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>> ประกาศ "กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑" คลิก>>
>>>> ทางโรงเรียนลอยสายอนุสรณได้เปิดให้นักเรียนได้ใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โดยนักเรียนสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากทางนี้ data E-Libraly.ra !!

Fanpage โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ http://www.facebook.com/loysaianusorn
Fanpage ห้องสมุดโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ http://www.facebook.com/loysailibrary
 
นักเรียน ดีเด่น
หนังสือพิมพ์

เด็กหญิงวันวิสา ทะเกิงลาภ
ตัวแทนนักเรียนในการอธิบายเรื่อง
บัญชีสหกรณ์แด่สมเด็จพระเทพฯ

     
 

แสดงความยินดีกับ ด.ช. อัครชัย อินทรชัย ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศออสเตรเลีย

การจัดการศึกษาเรียนร่วม คลิก>>

คุณคิดอย่างไรกับการไม่อนุญาต ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์?
--------------------------------
ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
เฉยๆ ไม่มีปัญหา
เห็นด้วย

ลิงค์สำนักการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
กองพัฒนาข้าราชการครู
กองเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน


 
     
     
อำนวยความสะดวก
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นรหัสไปรษณีย์
เช็คเที่ยวบิน
จองตั๋วการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ บขส.
ตรวจล็อตเตอรี่
ตรวจสลากออมสิน
ห้องสมุดดิจิตอล
สคบ.คุ้มครองผู้บริโภค
ตลาดหลักทรัพย์
เที่ยวทั่วไทย
สนง.ตํารวจแห่งชาตโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม
สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จมหาวชิราลงกรฯ

More>>
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ณ ค่ายบ้านริทน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
More>>
เพจ ร.ร.
กิจกรรมอื่นๆ...