Menu
.......................................โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์...........................................
งานกิจกรรม
Links
เกี่ยวกับการศึกษา
    
หนังสือพิมพ์
TV
อำนวยความสะดวก
อื่นๆ
 
  โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้ต้อนรับท่าน
คณะกรรมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน พร้อมกับบุคลากรของเขตลาดพร้าว 
More>>
 
   
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม
ในวันลอยกระทงประจำปี 2557 โดยให้นักเรียน
นำวัสดุมาทำกระทงที่โรงเรียน  More>> 

 
นักเรียน ดีเด่น

เด็กหญิงวันวิสา ทะเกิงลาภ
ตัวแทนนักเรียนในการอธิบายเรื่อง
บัญชีสหกรณ์แด่สมเด็จพระเทพฯ
More>>
Poll
 คุณคิดอย่างไรกับการไม่อนุญาต
ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์?
---------------------------------
ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

เฉยๆ ไม่มีปัญหา

เห็นด้วย
---------------------------------
            
ค้นหาข้อมูล
 
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ยินดีต้อนรับท่าน
ผู้อำนวยการ กาวิน เครือมณี อย่างเป็นทางการและ  
ได้กล่าวกับนักเรียนในวันเปิดเทมอ More>> 
 
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ยินดีต้อนรับท่าน
ผู้อำนวยการ กาวิน เครือมณี มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน   More>> 
 
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม
งานผ้าป่าโรงเรียนเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหากองทุน
ในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ   More>> 
 
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
วันแม่ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก   More>> 
 
 
  กิจกรรมอื่นๆ